ПРОЕКТЫ ПРОЕКТ "БАДЕН БАДЕН"
ПРОЕКТ "БАДЕН БАДЕН"
Германия 2013-2014 г.

Реализация проекта благоустройства и озеленения, технадзор